Products

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for
100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for
100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for
100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for

Product Detail

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图1)

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图2)

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图3)

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图4)

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图5)

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图6)

100-240V 50-60Hz ac input 12V 10A 120w dc otuput type switching power supply voltage12v supply for (图7)

*
*
*
+86 13554895521
+86 15112702938
sales@szgksj.com
sales@szgksj.com